مشاهده اطلاعیه

Jun 30 2014, 4:56 AM | چاپ
تهیه فضای میزبانی

با سلام و احترام خدمت کلیه همکاران محترم در دستگاه های اجرایی استان


پیرو مکاتبات صورت گرفته ، مقتضی است حداکثر تا تاریخ 93/4/20 نسبت به تهیه نسخه پشتیبان و همچنین فضای میزبانی مجزا جهت وب گاه دستگاه اجرایی خود ، اقدامات لازم را مبذول دارید.


خاطر نشان میسازد طبق بند 1 ماده 14 استانداردها و الزامات فنی درگاه ها (پرتال ها ، وب سایت ها ، وب گاه ها و رسانه های برخط) مرتبط با بند 2 بخشنامه شماره 47083/1 مورخ 24/10/91 میزبانی کلیه درگاه ها باید در مراکز داده داخل کشور انجام گیرد.


لازم بذکر است کلیه سایتها در تاریخ مذکور قطع گردیده و استانداری کرمان پس از این تاریخ هیچگونه مسئولیتی در خصوص تهیه پشتیبان و حفظ اطلاعات وبگاه شما ندارد.


موفق باشید.


هیچ یادداشتی برای این اطلاعیه وجود ندارد.