مشاهده اطلاعیه

Jan 23 2012, 10:21 AM | چاپ
ضوابط تشکیلاتی ایجاد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
با سلام
آیین نامه ضوابط تشکیلاتی ایجاد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آدرس زیر قابل دریافت است:
http://kerman.ir/ayin-name.zip
موفق باشید
هیچ یادداشتی برای این اطلاعیه وجود ندارد.