مشاهده مقاله

بدون ستارهبدون ستارهبدون ستارهبدون ستارهبدون ستاره | Oct 14 2009, 10:09 PM | چاپ
امکانات ویرایشگر ناقص است
چنانچه در استفاده از ادیتور مدیریت محتوی با مشکل مواجه هستید مراحل ذیل را دنبال نمائید:
1) وارد مدیریت جوملا شده و از منوی الحاقات گزینه ی پلاگین را انتخاب نمائید.
2) در لیست پلاگین های موجود و فعال پلاگین editor-TinyMCE20 را جهت ویرایش انتخاب نمائید.
3) در صفحه ی ویرایش پلاگین از قسمت پارامترهای پیشرفته گزینه "تابعی" را به "توسعه یافته" تغییر داده و تغییرات را ذخیره نمائید.